Aceasta pagina a fost tradus automat cu ajutorul unui instrument online.
Vă rugăm să ajute îmbunătățirea acestui forum prin simpla tastare sugestia ta în partea de jos a paginii. Mulțumesc!

Cum să ne rugăm; conform Bibliei


Această rugăciune este disponibil în urmatoarele limbi: engleză - spaniolă.

Dorim să comunice cu Dumnezeu. Vrem să-l exprime nevoile si sentimentele noastre. Și noi vrem să auzim răspunsul său.

Dumnezeu a scris Biblia prin profeti si martorii lui. Să-l studieze pentru a învăța cum să comunice cu Dumnezeu.

Aceasta carte veche ne va ghida astăzi în secolul 21. Aceasta cunoastere ne va ajuta să ne rugăm și atinge inima Tatălui Ceresc. Duhul Sfânt ne va călăuzi.

Am decis la categoria în această pagină iconic versetele biblice cu privire la rugăciune. Am scris cu litere aldine toate fraze și cuvinte care sunt cheia să știe cum să se roage.

Citește fiecare propoziție acordând atenție atenție specială cuvintele subliniate. Odată ce ați înțeles, aplica pur și simplu sfatul pentru rugăciunea ta. Fa-o dintr-o dată. Nu te gândi prea mult la asta. Fă-o ca un copil ar fi, cu credință deplină.

Acum, gata de a ajunge la tronul lui Dumnezeu!

Să învățăm acum cum să se roage conform Bibliei. Aici este primul vers ...


Toate lucrurile pe care le cereţi cu credinţă în rugăciune, le veţi primi - Matei 21:22


De aceea vă spun că toate lucrurile pe care le cereţi atunci când vă rugaţi, să credeţi că le-aţi şi primit şi ele vi se vor da - Marcu 11:24

El le-a zis:
– Când vă rugaţi, să ziceţi astfel:
„Tată, sfinţească-se Numele Tău,
vie Împărăţia Ta!
Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi!
Şi ne iartă nouă păcatele noastre,
pentru că şi noi iertăm oricui ne este dator!
Şi nu ne lăsa să cădem în ispită! - Luca 11:2-4


Toţi aceştia stăruiau în rugăciune în acelaşi gând, împreună cu femeile, cu Maria – mama lui Isus – şi cu fraţii Lui - Faptele Apostolilor 1:14


Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în părtăşie, în frângerea pâinii şi în rugăciuni - Faptele Apostolilor 2:42


Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul în acelaşi gând către Dumnezeu şi au zis: „Stăpâne peste toate, Tu, Cel Care ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele - Faptele Apostolilor 4:24


...cerând întotdeauna în rugăciunile mele ca, cel puţin acum, prin voia lui Dumnezeu, să reuşesc să vin la voi - Romani 1:10


Fiţi bucuroşi în nădejdea voastră! Fiţi răbdători în necaz! Dedicaţi-vă rugăciunii! - Romani 12:12


De aceea, cel care vorbeşte într-o limbă să se roage şi pentru puterea de a o traduce - 1 Corintieni 14:13


Rugaţi-vă întotdeauna în Duhul, cu tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii - Efeseni 6:18


Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, prin rugăciune şi cerere, cu mulţumire, faceţi cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu - Filipeni 4:6


Cea care este într-adevăr văduvă şi rămasă singură îşi pune nădejdea în Dumnezeu şi stăruie, zi şi noapte, în cereri şi rugăciuni - 1 Timotei 5:5


El, în timpul vieţii Lui pe pământ, s-a rugat şi a făcut cereri, cu strigăte puternice şi cu lacrimi, către Cel Care a putut să-L scape de la moarte, şi a fost auzit datorită reverenţei Sale - Evrei 5:7


Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască, căci cel ce se îndoieşte este ca valul mării, purtat de vânt şi dus încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul - Iacov 1:6-7


La fel şi voi, soţilor, convieţuiţi cu înţelepciune cu acest vas mai slab, femeia, acordându-le onoare ca unora care vor fi moştenitoare ale harului vieţii împreună cu voi, pentru a nu fi împiedicate rugăciunile voastre - 1 Petru 3:7


Doriți să sugereze alte versete biblice pentru a include aici? Vă rugăm să facă acest lucru prin pereții comentariu situate în partea de jos a paginii. Multumesc!

___________________________

Vă mulțumim pentru citirea acestui blog "Cum să ne rugăm; conform Bibliei"!

Acum vă invit să faceți o altă rugăciune. Acesta este cel mai important rugăciune.
Această rugăciune va beneficia eternitate ta.

Vă rugăm să urmați acest link:___________________________

Cum să ne rugăm; conform Bibliei; ce părere ai de acest blog?

Vă rugăm să lăsați comentarii de mai jos.

Mulțumesc!

Biblie - Imagini: Cum să ne rugăm